ФОРМА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА ЗА ПОРЪЧКА

До: МКГ ТЕКС ООД

Адрес: гр. Русе, Еконт офис Русе Славянска

Булстат: BG205291736

Тел: +359 882 466 610

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги: