ФОРМА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА ЗА ПОРЪЧКА

До: МКГ ТЕКС ООД

Адрес: гр. Русе, ул. Васил Петлешков 5

Булстат: BG205291736

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги: